At the Playground

Herkent u dit?

Playground
Hebt u ook wel eens last van culturele spraakverwarringen? Verschillende organisatieculturen, groepsculturen, landculturen en volksculturen. Parisa Amin (Vreemd Volk) en Marcel van der Pol (Keridwen) hebben samen een workshop, inclusief dialoogvoorstelling gemaakt, om u te helpen uit deze spraakverwarring te komen: At the Playground. Ofwel: De Grote Zeg-het-één-bedoel-het-andere Show.

Het gaat er in onze workshop/voorstelling nooit om wie gelijk heeft of welke cultuur beter is. Als workshopbegeleiders en theatermakers vinden wij verschillen alleen maar interessant. Verschillen vormen de basis voor een boeiende voorstelling en een leefbare werkelijkheid. Meestal zijn verschillen bìnnen een cultuur groter dan de verschillen tùssen culturen.

In de ontmoeting tussen mensen met verschillende ideeën ontstaat de mogelijkheid tot iets nieuws, iets moois, iets zinvols… Laten we dat in deze voorstelling/workshop onderzoeken…

Workshop annex voorstelling

Wij hebben At the Playground gemaakt om mensen en organisaties te helpen hun weg te vinden in, wat wij noemen, de multiculturele spraakverwarring. Wij spelen een metaforisch verhaal, waarin de multiculturele spraakverwarring centraal staat. Het publiek krijgt uitgebreid de gelegenheid in de voorstelling in te grijpen en de communicatie tussen de personages bij te sturen. Het verhaal uit de voorstelling is gebaseerd op een hedendaagse Zuid-Afrikaanse fabel, over de hardnekkigheid van framing.

In de voorstelling wordt het publiek uitgenodigd op onderzoek te gaan naar de communicatiewijze van andersdenkenden. Er kan met verschillende soorten interventies worden geëxperimenteerd.

Tijdens en na de voorstelling bespreken we effecten en wisselen we ervaringen uit. We behandelen en oefenen perspectieftechnieken (ontleend aan Keridwen’s Zelfregie 3.3). Samen met de deelnemers formuleren we zo praktisch mogelijke handvatten geschikt voor de eigen werkelijkheid.

In een eventuele vervolgworkshop gaan we uitgebreider in op de dagelijkse omgang met mensen uit andere culturen en met diversiteit. We doen dit door theoretische verdieping, maar vooral door praktisch oefenen. Blijf nieuwsgierig. Wees respectvol. Sta open. Stel vragen. Vertel. Kijk kritisch naar jullie Denkramen (framing). Kortom: wees zorgvuldig op relatie en duidelijk op inhoud.

Ter onderbouwing van onze aanpak maken we mede gebruik van Zelfregie 3.3., onze eigen ervaringen en de culturele antropologie.