Wie zijn wij?

Truebadoors: Parisa Amin & Marcel van der Pol

# Na 16 jaar in Nederland, tussen verschillende culturen te hebben gewoond, heeft Parisa Amin onbewust een interesse gecreëerd voor verschillende perspectieven (cultuur) en manieren van communicatie. Door zelf met mensen uit verschillende landen te hebben samengewoond en geleefd, heeft zij ervaren hoe het is om vanuit verschillende denk manieren te kunnen kijken. Het is belangrijk om te begrijpen en te accepteren dat er vele wegen zijn die naar Rome leiden. Daar mee bedoelt zij dat het essentieel is om te accepteren dat haar of uw manier van denken niet de enige, en dus, niet “de normale” invalshoek is.

# Marcel van der Pol is docent, trainer, conflictregisseur/mediator en theatermaker. Vanuit Keridwen begeleidt hij mensen en organisaties creatief en kritisch naar hun eigen (professionele) werkelijkheid te kijken. Hij zet zijn natuurwetenschappelijke wijze van denken veelvuldig in combinatie met zijn theaterwerk in om mensen tot een nieuwe wijze van denken aan te zetten.  Duurzame oplossingen (ook bij conflicten waarin multiculturele spraakverwarring een rol speelt) vragen volgens hem om “dansende denkramen” en “vloeibare verhalen”. In juni 2015 is zijn boek Zelfregie 3.3: wie durft te dwalen vindt nieuwe wegen uitgekomen, waarin deze concepten uitgebreid worden beschreven.

VrumdVolk2